You are here

Ascom og Zenitel inviterer deg til et eksklusivt fagseminar på Ullern Skole 7. mars

FagseminarSkole

I forbindelse med vår rammeavtale med Oslo kommune inviterer vi deg til en åpen dag på Ullern Skole der vi sammen med Ascom holder et fagseminar rundt skolesikkerhet og kommunikasjon.

 Seminaret starter med en presentasjon av rammeavtalen og teknologien bak systemet som er levert av Zenitel og vår partner Ascom. Rektor Torill Røeggen vil også være til stede og fortelle om hennes erfaringer med Vingtor-Stentofon systemet, og hvilken betydning dette har for skolen.

Etter presentasjonen blir det en omvisning på skolen der vi får se nærmere på hvordan systemet er satt i aksjon.

Dato: 7. mars kl 11- 15

Adresse: Ullern Skole, Ullernchausseen 66, Oslo

Det vil serveres en lunsj under seminaret.

Påmelding må skje innen 5. mars:

Vennligst gi beskjed til runar.holm[at]zenitel[dot]com eller KjellMagne.Lauritzen[at]zenitel[dot]com - hvis du ønsker å delta.  

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har i sine rapporter anbefalt at det må innføres flere tiltak som gjør skolene rustet til å møte enhver kritisk situasjon i henhold til norsk lov. I tillegg viser deres undersøkelser at mange skoler er dårlig rustet og forberedt på å agere mot alvorlige situasjoner.

Zenitel har siden september 2013, sammen deres partner Ascom, installert kommunikasjonsløsninger til mer enn 100 skoler i Oslo. Installasjonene er en del av en rammeavtale med Oslo Kommune, der målet er å øke sikkerheten ved norske skoler. Løsningen er basert på toveiskommunikasjon som gjør det mulig for både elever og lærere og varsle i enhver sitasjon. I løpet av 2017 skal alle kommunale skoler i Oslo være utstyrt med disse løsningene for kritisk kommunikasjon.